Omet navegació

3. ELS PROBLEMES RESPIRATORIS DEL MÓMOSI

3. ELS PROBLEMES RESPIRATORIS DEL MÓMOSI

Selecció múltiple

Qüestió

14. Perquè els resultats de l’antibiograma siguin fiables, la Marta ha de controlar molt bé
les condicions de l’experiment. Per això cal que...
(Hi ha dues respostes correctes.)

Respostes

a. afegeixi, per a cada antibiòtic, la concentració a la qual es coneix que és efectiu.


b. afegeixi els diferents antibiòtics en diferents moments al llarg de l’experiment.


c. incubi l’experiment a una temperatura de 10 ºC.


d. incubi l’experiment a una temperatura de 37 ºC.

Realimentació

Elecció múltiple

Qüestió

15. Per què la Marta ha fet un cultiu sense antibiòtic en aquest experiment (figura 1, placa A)?
(Només hi ha una resposta correcta.)

Respostes

a. Per fabricar l’antibiòtic necessari per combatre aquest bacteri.


b. Per disposar de colònies d’Enterobacter aerogenes suficients per a futurs estudis.


c. Per assegurar-se que, en les condicions en què es duu a terme l’experiment, el bacteri Enterobacter
aerogenes creix.


d. Per assegurar-se que, en les condicions en què es duu a terme l’experiment, el bacteri Enterobacter
aerogenes no creix.

Realimentació

Reflexió

16. La Marta ha provat 8 antibiòtics diferents, esperant trobar-ne algun que sigui efectiu per
tractar la infecció del conill. L’eficàcia d’un antibiòtic es mesura a partir de la inhibició
que provoca sobre el creixement bacterià, tal com es veu a la figura 1, placa B.
Quin dels 8 antibiòtics que es mostren a la placa B escollirà la Marta per al tractament
del Mómosi? Justifica la teva resposta.

Elecció múltiple

Qüestió

17. La Marta comenta al Daniel que haurà d’administrar un antibiòtic al Mómosi durant un
mes. En Daniel queda sorprès i diu a la Marta:
Ostres! Això és molt de temps! Quan vegi que millori, puc deixar de donar-li, oi?
No! li respon la Marta . Has de fer-li tot el tractament que t’he indicat! Que no has
sentit parlar dels bacteris resistents?
Què vol dir exactament la Marta amb això dels bacteris resistents? Són bacteris que...
(Només hi ha una resposta correcta.)

Respostes

a. no es veuen afectats pels antibiòtics que s’utilitzen normalment.


b. creixen de manera descontrolada en qualsevol condició.


c. costen poc d’eliminar quan produeixen una infecció.


d. són molt sensibles a qualsevol tipus d’antibiòtic.

Realimentació

Elecció múltiple

Qüestió

18. L’antibiòtic ve presentat en un envàs en forma de pols. 1 g de l’antibiòtic s’ha de dissoldre fins a obtenir un volum de 20 mL de solució. La Marta explica al Daniel que ha d’administrar al Mómosi cada dia 0,6 mL de la solució d’antibiòtic, durant 30 dies, utilitzant xeringues orals. El gràfic següent mostra la variació de la massa d’antibiòtic segons el volum de solució

Quina massa d’antibiòtic s’administra al conill durant tot el tractament?
(Només hi ha una resposta correcta.

Respostes

a. 0,6 g


b. 0,9 g


c. 1,2 g


d. 1,8 g

Realimentació

Elecció múltiple

Qüestió

19. La Marta explica al Daniel que l’antibiòtic es fa malbé (es degrada) en funció de la
temperatura, entre d’altres motius.
Així doncs, Marta, si la temperatura augmenta, l’antibiòtic es farà malbé abans va
dir el Daniel.
D’acord amb la informació del gràfic següent, l’afirmació del Daniel és correcta?
(Només hi ha una resposta correcta.)

Respostes

a. Sí, a la temperatura més alta el percentatge degradat és major.


b. No, l’estabilitat de l’antibiòtic no varia amb la temperatura.


c. Només és correcta entre les 8 h i les 16 h.


d. Només és correcta entre les 16 h i les 24 h.

Realimentació