Omet navegació

COMPETENCIES 2016-2017

COMPETÈNCIES 2016-2017

Competències cientificotecnològiques 2016-2017

Els apartats següents contenen les competències bàsiques de l'àrea cientificotecnològiques del curs 2016-2017 corresponents a 4t ESO. Trobaràs respostes d'elecció múltiple en el qual has de triar una resposta i respostes de selecció múltiple en que hauràs de triar més d'una resposta. Aquestes respostes seran corregides automàticament. Algunes respostes son obertes i no seran corregides automàticament.